Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Testen & Trainingen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Dit kunnen gevolgen zijn van ontwikkelingen of fouten in de gegevensverwerking. Ook kunnen inzichten veranderen.
De testen en de aanvullende informatie zijn dan ook geïnspireerd door kennis uit oude culturen en religies of uit bestaande management- marketing- en communicatiemodellen. De interpretatie van Testen & Trainingen is daarom naar eigen inzicht.
Testen & Trainingen behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht de inhoud van de website van Testen & Trainingen en van deze disclaimer te wijzigen.

Doelstelling
Testen & Trainingen biedt bezoekers door middel deze site de mogelijkheid voor het doen van testen of het verkrijgen van informatie met betrekking tot archetypische voorbeelden of management- marketing- of communicatiemodellen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Je antwoorden en persoonlijke rapportage blijft strikt vertrouwelijk. Testen & Trainingen werkt niet mee met derden om je surfgedrag op deze site te koppelen aan persoonlijke gegevens. Spam en andere commerciële toepassingen als spyware zijn uitgesloten. Een emailadres - dat nodig is om de uitslag van de test toe te sturen - wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt. Je privacy is dus gewaarborgd.

Adviezen via de website
Testen & Trainingen verleent via een test alleen een globaal advies en geen medische of psychologische adviezen. Het doen van een test op deze site staat niet gelijk aan een wetenschappelijke assesment of komt niet in de plaats van het raadplegen van een psycholoog of psychiater.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Testen & Trainingen. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van Testen & Trainingen.

Aansprakelijkheid
Testen & Trainingen kan er niet voor instaan dat de informatie op de Testen & Trainingen site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel .

Testen & Trainingen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Testen & Trainingen site, de informatie, de online testen en workshops/trainingen.

Beschikbaarheid
Testen & Trainingen zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Testen & Trainingen site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Testen & Trainingen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Testen & Trainingen site te kunnen raadplegen.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit zijn klein eenvoudige bestanden met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies
1. Functionele cookies: sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van deze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw gegevens in te typen.
2. Prestatie cookies: wij gebruiken cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.