Testen

Op het Internet gaat er een wereld voor u open als het om persoonlijkheidstesten gaat. Op veel plekken vindt u gratis testen die een kennismaking zijn met een bepaald model maar de uitgebreide testen zijn vaak duur en tijdrovend. Bij Testen & Trainingen zult u steeds gratis nieuwe testen vinden die gaan over persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht. Deze testen zijn bedoeld als kennismaking met een bepaald model. Ook kunt u er straks informatie vinden over verschillende modellen.Dit bespaart u een zoektocht op Internet want hier staan ze allemaal overzichtelijk bij elkaar.

Uitleg “Management”
Graag wil ik even duidelijk maken dat hier het woord management gebruikt wordt in de breedste zin van het woord. Het gaat dan ook niet alleen om het managen (dus regelen) van de bedrijfsvoering maar ook van personen inclusief uzelf. Misschien vindt u leiderschap een beter woord.

Stephen Covey:
-
Effectief leiderschap gaat over de belangrijkste dingen eerst doen. Effectief management is de discipline om het uit te voeren.
- Management is het efficiënt beklimmen van de ladder van succes. Leiderschap bepaalt of de ladder tegen de juiste muur staat.

Warren G. Bennis: Leiderschap is de capaciteit om visie om te zetten naar realiteit.

Wikipedia:
Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen.

Mijn eigen definitie:
Inspireren, richting geven en zorgen voor voortgang in de gewenste richting. Dit kan naar uzelf toe (persoonlijk leiderschap) of naar uw coachees, cursisten, medewerkers, teams en organisaties.

Indeling Testen & Trainingen (Zie hier overzicht gebruikte managementmodellen)